Lộ trình các chặng bay tại Hanoi Connection

các khóa học tại trung tâm tiếng anh lục ngạn

Khi tìm cho con chỗ học, bố mẹ luôn mong muốn tìm được cho con mình một lộ trình phù hợp. Và để bố mẹ rõ hơn lộ trình học của Hanoi Connection, bố mẹ cùng khám phá nhé.

Các chặng bay cơ bản

  • Chặng 1: Eggs (Quả trứng) từ 3 – 6 tuổi. Xem chi tiết tại đây
  • Chặng 2: Bird (Con chim) từ 7-12 tuổi. Xem chi tiết tại đây
  • Chặng 3: Smart Bird (Con chim thông minh) từ 13-16 tuổi. Xem chi tiết tại đây
  • Chặng 4: Super Bird (Chim siêu nhân) IELTS cơ bản & IELTS chuyên sâu. Xem chi tiết tại đây
  • Chặng 5: Biz Bird (Chim doanh nhân) Tiếng Anh cho người lớn và doanh nhân. Xem chi tiết tại đây

Đặc điểm của các chặng bay này

Với các chặng bay chương trình sử dụng bản quyền của các nhà xuất bản lớn trên thế giới như Richmond (Mỹ); Academy Stars (Macmillan – Anh); Phonics World (Oxford – Anh). Các chương trình được thiết kế dựa trên khung năng lực của con người khi tiếp thu ngôn ngữ học. Tại mỗi vùng miền và trình độ khác nhau, các cơ sở tại hệ thống sẽ được tiếp cận những chương trình phù hợp và hay nhất. Với các chặng bay kéo dài khoảng 17 chặng, mỗi chặng 4 tháng. Với lộ trình này sẽ giúp các con đạt được thành tích cũng như kết quả cao nhất.

Bản đồ các chặng bay

Facebook 0814.315.398