Biz Bird (Business English)

Khóa học tập trung ứng dụng ngôn ngữ vào thực hành với nhiều chủ đề đa dạng và mở rộng cho nhiều lĩnh vực ngành nghề.

Mục tiêu

+ Chuẩn hoá lại ngữ pháp và phát âm
+ Tự tin thuyết trình trước đối tác nước ngoài
+ Tự tin giao tiếp, trò chuyện, đối thoại với bạn bè quốc tế sử dụng nhiều chủ đề khác nhau
+ Thành thạo ngôn ngữ, nổi bật nhờ kỹ năng giao tiếp chuẩn quốc tế và kiến thức kinh doanh toàn diện bằng Tiếng Anh trong môi trường làm việc toàn cầu

Phương pháp giảng dạy

Tư duy giao tiếp kết hợp với thực hành ứng dụng

Hanoi Connection – Saigon Connection là Hệ thống hơn 40 trung tâm anh ngữ dành cho trẻ em và người đi làm trên toàn quốc

Facebook 0814.315.398