Liên hệ, góp ý

Kết nối là con đường ngắn nhất tạo ra sức mạnh. Càng nhiều mối liên kết cá nhân, doanh nghiệp, thương hiệu càng nhanh phát triển. Đối với Hanoi Connection chúng tôi luôn đón nhận những lời góp ý chân thành từ các học viên và phụ huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học và dịch vụ